SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Sammanfattning styrelsemöte 27/8-23
2023-09-08 09:40

Sammanfattning av Styrelsemöte - 27 augusti 2023

Närvarande: Mikael Holmberg, Mattias Ekring, Kenneth Andersson, Thomas Hansen, Birgitta Carlsson, Roger Nyberg, Håkan Kindberg och Caroline Alvarmo Hagner


Plats: Ösmo IP


Datum: 2023-08-27

 

1. Mötet öppnas:
   Ordförande Mikael Holmberg öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning:
   Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare:
   Roger Nyberg och Mattias Ekring valdes som justerare.

4. Godkännande av föregående protokoll:
   Föregående protokoll godkändes.

5. Uppföljning av actions/to do från tidigare möten:
   - Arrende: Ansökan om bidrag ska göras av Ösmo fotboll.
   - Konstgräs bakom klubbhuset: Finansiering och tidsplan diskuteras.
   - Ösmo marknad: Utvärdering av årets marknad och förbättringsåtgärder.

6. Ledaransvarig/Sportgruppen:
   Ledaransvarig diskuterade tränarfrågor och samarbete.
   Sportgruppen planerar målvaktsträning och fadderverksamhet.

7. Status arbetsgrupper:
   Kansli, cafeteria, material, sponsor, arrangemang, värdegrund, och hemsida granskades.

8. Ekonomi:
   Ekonomins stabilitet bekräftades med 800 000 på kontot.

9. Viktiga datum framöver:
   Höstmarknad, speldag och julmarknad diskuterades.

10. Övrigt:
    Diverse ärenden behandlades, inklusive skyltar, fotboll för alla, långsiktig plan, städning, och sophämtning.

11. Nästa möte:
    Nästa styrelsemöte planeras till söndag den 24/9 kl 19.

12. Mötet avslutas:
    Ordförande avslutade mötet.

 

Sammanfattningsvis, mötet avhandlade olika ämnen relaterade till Ösmo fotbolls verksamhet, inklusive ekonomi, tränarfrågor, och kommande evenemang. Nästa möte är planerat till den 24/9 kl 19.

Sammanfattning Styrelsemöte 2022-08-18
2022-08-26 10:12

Efter lite sommarledigt hölls i förra veckan första styrelsemötet för höstsäsongen.

Styrelsen konstaterade att trots sommarledigt har det varit många aktiviteter i föreningen och på Ösmo IP. Vårsäsongen avslutades traditionsenligt med fotbollsskolan Lira Blågult, där ca 100 barn i åldrarna 6-14 år deltog. Dagen efter fotbollsskolans slut samlades ca 150 spelare och ledare från klubben på Ösmo IP för att gemensamt åka till Östhammars kommun och delta i Roslagscupen. En tredagars cup, där alla deltagare från Ösmo fick sova i en och samma sporthall, vilket i sig var ett äventyr. Första helgen i juli anordnades cupen Old ´n Gold för våra icke längre aktiva spelare, vilket blev ett lyckat arrangemang som med största sannolikhet kommer att bli ett återkommande inslag i klubbens årshjul.

Dagarna innan skolan började anordnades i samarbete med Nynäshamns kommun för tredje året i rad en Tjej-camp på Ösmo IP, som i år lockade 80 tjejer i åldrarna 6-14 år.

 

Samtliga lag är nu igång med träningar och både senior- och ungdomsserierna har dragit igång. I och med detta är cafeterian åter öppen på både vardagar och helger. Helgerna bemannas av våra medlemmar och är fördelade på våra lag, precis som under våren. Nya checklistor för arbetsrutiner vid cafeteriahelgen kommer att finnas då det visade sig under våren att vissa rutiner fallit i glömska under covid-åren.

 

Det var tyvärr få ledare som deltog på vårens utbildningar i klubben. Inför höstens utbildningstillfällen kommer kallelser att skickas ut. Förutom utbildning ger dessa tillfällen även möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte, så missa inte detta.

 

Ekonomin är fortsatt stabil.. Det saknas dock fortfarande inbetalningar för medlemsavgifter för i år. Det är varje ledares ansvar att upplysa sina spelare/spelarens föräldrar om detta.

 

Pågående projekt under hösten är att fortsätta arbeta för att få till ytterligare en konstgräsplan. Ytan som finns är grusplanen som rymmer en 7 mot 7-plan, men den ingår inte i avtalet för Ösmo IP. Samtal pågår med både kommunen och företag som anlägger konstgräsplaner. Ytterligare projekt är att sätta upp L-stöd vid avställningsytan mot vägen och bygga en ny trappa ner till planen.

 

I oktober kommer det enligt tradition att arrangeras en speldag för samtliga ungdomslag som spelar 5 mot 5 och 7 mot 7, där varje lag själva bjuder in en motståndare. Mer information om detta på nästa ledarmöte.

 

I november planeras en årsfest för samtliga ledare, mer information om detta kommer.

 

Nästa ledarmöte är inplanerat till söndagen den 4/9 kl 19 på Ösmo IP. 

Några av punkterna på agendan förutom laget runt är: den nya medlemsappen och dess funktioner, speldagen i oktober och årsfesten.

 

//Styrelsen

Styrelsemöte 2022-04-07
2022-04-13 10:20

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Mathias och Roger valdes till justeringsmän och Anders Hagman till mötessekreterare.

 

En genomgång av arbetsgrupperna gjordes.

Sponsorgruppen fortsätter och tar in sponsorer. En genomgång av 1935-medlemmar skall göras och säkerställa att rutinen fungerar med fikakort m.m.

 

Materialgruppen låter meddela att matchstrumporna är i Leipzig! Men tröjorna är hos Länna sport färdiga för tryck. Genomgång av avtal med Länna sport.

 

Ledaransvarig har kommit i gång. Uppföljning mellan ledaransvarig och styrelse skall ske månatligen där Roger Nyberg är styrelsens gränssnitt gentemot Ledaransvarig.

 

Värdegrunder
Styrelsen ska informera alla lag om föreningens värdegrundsarbete. Samtliga medlemmar ska få vår nya broschyr. Vid nästa ledarmöte skall detta vara en punkt på agendan. Våra värdegrunden skall spegla allt vi gör i föreningen.

 

Evenemang
Håkan blir styrelsens gränssnitt gentemot evenemangsgruppen där bla. Jonny ingår. Fler personer sökes.

 

Kontraktsskrivning med arvoderade ledare skall gås igenom så alla kontrakt är aktuella och uppdaterade.

 

Möte med NIF och Sorunda för att skapa en gemensam allians vad det gäller att driva föreningsfrågor gentemot kommunen.

 

Sociala medier
En strategi om hur vi hanterar sociala medier skall tas fram. Föreningen skall tillhandahålla medieprofilen som lagen får disponera så länge dem är aktiva.

 

P12 får köpa ett eget bortaställ via Länna Sport. Kostnaden står laget själv för och det skall följa föreningens klädprofil. Ställen skall vara ”anonyma” dvs. inga namn får tryckas på dem. Och när P12 inte längre använder bortastället skall det återbördas till föreningen för användning i annat lag.

 

Ösmo Marknad
Parkering – 8 personer (4 vuxna plus ytterligare 4 personer).

Vi sköter avspärrning.

Behöver hjälp av 4 personer på fredag kväll och söndag em för arbetet med iordningsställande och avveckling.

Cafeterian sköter vi själva – evenemangsgruppen hjälper till med aktiviteter vid tältet. Evenemangsgruppen pratar med Linda om upplägg.

 

Styrelseledamot i Ösmo Marknad
Anders Hagman och Jens Sandgren väljs in i styrelsen för Ösmo Marknad.

 

Valberedningen
Styrelsen fortsätter söka efter tänkbara kandidater till valberedningen.

 

Årsmöte Ösmo Anläggningsförening

  • Omval på Mattias Ekring (Ledamot) 2 år
  • Fyllnadsval för Mikael Holmberg på 1 år - Ny: Tony Kullman
  • Omval på ordförande Roger Nyberg
  • Datum och tid - 20/4 kl 1930.

Övriga frågor som togs upp var bla:

  • Kan vi vara för många spelare i ett lag? Hur får vi plats på träningsytan? Föreningen har som princip att alla som vill ska beredas möjlighet att få spela fotboll. Givetvis kräver detta att vi har de resurser som krävs i form av ledare, ytor mm.

 

Nästa styrelsemöte: 19/5 kl 19:00

Konstituerande styrelsemöte 2022-03-27
2022-03-28 13:09

Den 27 mars 2022, precis efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte. Huvudsyftet med konstituerande styrelsemötet är att fylla alla positioner och följande beslutades:

 

Ordförande: Mikael Holmberg

Vice ordförande:  Håkan Kindberg

Kassör: Kenneth Andersson

Sekreterare: Caroline Alvarmo Hagner 

Ledamöter: Mattias Ekring, Anders Hagman, Roger Nyberg

 

Firmatecknare: till firmatecknare utsågs Mikael Holmberg och Kenneth Andersson var för sig med en maxgräns på 50.000 sek. Över den summan sker det gemensamt.

 

 

Styrelsemöte 2022-03-07
2022-03-07 21:00

Ett mindre styrelsemöte genomfördes för första gången digitalt på vår nya plattform Google Workspace. Detta för att vi i framtiden kan ha korta och effektiva möten för att driva styrelsearbetet bättre.

 

På styrelsemötet ikväll gick vi igenom de punkter som skall tas upp på kommande årsmöte som genomförs den 27 mars kl. 19.00 på Ösmo IP.

Det togs också upp vad vi önskar ta upp på ledarmötet som kommer att genomföras samma dag dvs. 27 mars men med start 16.30.

Mellan ledarmöte och årsmöte kommer vi bjuda på något gott att äta så alla fyller på energi inför årsmötet.

 

Ledarmötet kommer innehålla punkter såsom:

- Nya regler i sanktan

- Filma matcher, vad gäller?

- Matchställ

- Seriespel

- Uppföljning av tidigare ledarmöte

- Info från ledaransvarig

 

Årsmötet kommer att hantera punkter enligt våra stadgar.

 

//Styrelsen

Styrelsemöte 2022-02-21
2022-02-23 14:25

I måndags var det återigen dags för styrelsemöte på Ösmo IP, och via Teams för de som inte kunde närvara på plats.


Även om det i nuläget är vinterlandskap ute så är våren på ingång och det innebär att det är många aktiviteter inplanerade i föreningen och på Ösmo IP.


Först ut är ledarmötet ikväll där samtliga datum för våren kommer att presenteras, de kommer även att finnas i ledarkalendern på hemsidan.
Om vädret tillåter så är det nu dags att börja träna utomhus för de flesta lagen, träningstiderna presenteras på mötet ikväll.

 

Seriespelen startar under april och då är det åter dags för våra lag att bemanna cafeterian, schema kommer inom kort. Fram tills dess ansvarar respektive lag för hålla cafeterian öppen och bemanna den vid hemmamatch.


På anläggningen sker en del förändringar under året. Det kommer nya avbytarbås, staket ska sättas upp vid läktaren, det kommer ytterligare 5 mot 5-mål samt ett par 9 mot 9-mål.

 

De nya matchställen är beställda och kommer förhoppningsvis i tid för lagfotograferingen som är inbokad till den 3/4.


Sedan några år har vi haft möjlighet att ha en kanslitjänst i föreningen, vilket vi är mycket glada och tacksamma över. Under mötet diskuterades hur vi kan optimera tjänsten utifrån föreningens behov och önskemål, vilket ska ses över inför nästa möte.


Under ZON-träffen i januari fördes diskussioner om ökat samarbete mellan
fotbollsföreningarna i kommunen. Ett möte planeras hållas under mars tillsammans med styrelsen i Nifen och Sorunda IF för att se hur vi kan samarbeta mer och skapa en ökad samsyn föreningarna emellan.

 

Ekonomin i klubben är fortsatt god enl kassören.
Medlemsavgiften för 2022 kommer att skickas ut under denna vecka. Ledare i respektive lag ansvarar för att se över och ta bort ev spelare som har slutat.


Föreningen är alltid i behov av flera personer som vill vara med och arbeta med förbättringar, pågående projekt och/eller starta upp nya projekt. Vi ser gärna att man hör av sig direkt till någon i styrelsen eller via kansliet om man har någon idé eller vill vara med och engagera sig.
 

 

/Styrelsen

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Ösmo GIF Fotboll, 05/07 13:56 
Ösmo GIF Fotboll, 27/06 10:37 
Ösmo GIF Fotboll, 21/06 14:33 
Ösmo GIF Fotboll, 29/05 09:43 
Ösmo GIF Fotboll, 23/05 08:00 
 
Stöd Ösmo GIF fotboll
Huvudsponsor
Silversponsor
1935Klubben
Samarbetspartners

Väder Ösmo

Följ Ösmo Fotboll