SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Om styrelsen i ÖSMO GIF FOTBOLL

Styrelsen utgörs av förtroendevalda medlemmar från Ösmo GIF Fotboll och har som sitt uppdrag att förvalta föreningens verksamhet och leda Ösmo GIF Fotbollsutveckling mot framtiden.

 

Styrelsearbetet framskrider genom månatliga styrelsemöten (med undantag av sommaruppehåll), parallellt med arbete som utförs i olika arbetsgrupper där varje styrelsemedlem har sitt eget ansvarsområde. De aktuella arbetsgrupperna inkluderar:

 

Sportgruppen, under ledning av Roger Nyberg:
Sportgruppen, tillsammans med ledaransvarig, driver utvecklingen av det sportsliga inom Ösmo GIF Fotboll. Deras ansvarsområden omfattar ledarfrågor, utbildning av tränare och genomförande av projektet U-satsningen.

 

Sponsorgruppen, under ledning av Birgitta Carlsson och Thomas Hansen:
Sponsorgruppen hanterar våra sponsorer, söker nya samarbeten, följer upp med befintliga sponsorer och ser till att alla samarbetspartners i klubben trivs.

 

Materialgruppen, ledd av Mattias Ekring:
Tillsammans med materialansvariga ansvarar materialgruppen för inköp av kläder, bollar, träningsutrustning samt inventering av befintligt material med eventuell uppdatering. De tillhandahåller även utrustning till lagen och dess ledare. Beslut om budget för materialgruppen fattas av styrelsen.

 

Värdeordsgruppen, med Caroline Alvarmo Hagner som ansvarig:
Värdeordsgruppen är ansvarig för att utveckla arbetet kring våra värdeord och sprida information om hur dessa påverkar träning och matcher. Denna grupp utgör själva hjärtat av klubben.

 

Evenemangsgruppen, ledd av Håkan Kindberg och Birgitta Carlsson:
Denna grupp ansvarar för planering och genomförande av evenemang som är kopplade till klubben. Det kan inkludera årsfester, speldagar och andra klubbevenemang.

 

Cafeteriagruppen, med Mattias Ekring som ansvarig:
Tillsammans med ansvariga för cafeterian driver denna grupp utvecklingen och driften av cafeterian.

 

Anläggningsgruppen, med Roger Nyberg som ansvarig:
Denna grupp representerar anläggningsföreningen som ansvarar för den dagliga driften av Ösmo IP och dess faciliteter.

 

Ekonomi, där Kenneth Andersson är ansvarig:
Kassören hanterar föreningens ekonomiska affärer och rapporterar den finansiella ställningen till styrelsen.

 

 

Årligen håller styrelsen upp till två styrelsekonferenser med det primära syftet att planera för det kommande året. Under dessa konferenser fastställer styrelsen mål och syften samt utarbetar en budget.

 

Styrelsen är även ansvarig för att kalla till det årliga årsmötet där medlemmarna ges tillfälle att ta del av årsberättelsen, den föreslagna budgeten och andra ärenden som anses viktiga. Vid extraordinära frågor eller händelser kan styrelsen kallas att sammankalla ett extra årsmöte.

 

För övrigt följer styrelsearbetet de riktlinjer och stadgar som är gällande och fastställda för föreningen.

 

 

Styrelseledamöter erhåller arvode, som utbetalas i mars varje år. Arvodet är strukturerat enligt följande:

 

- Fast arvode: 4000 kr per styrelseledamot


- Ansvarstillägg:
  - Ordförande: 7000 kr
  - Kassör: 5000 kr
  - Sekreterare: 2000 kr
  - Vice Ordförande: 2000 kr


- Prestationstillägg baserat på närvaro vid styrelsemöten: 250 kr per möte.

 

Det innebär att det maximala styrelsearvodet per år, med det nuvarande antalet styrelseledamöter, är 68000 kr.

 

Styrelsens ledamöter hittar du under "Kontakt" i menyn.

Sammanfattning av Styrelsemöte - 16 oktober 2023
2023-10-30 12:44

 

Närvarande: Mikael Holmberg, Mattias Ekring, Kenneth Andersson, Thomas Hansen, Roger Nyberg, Håkan Kindberg och Caroline Alvarmo Hagner


Plats: Ösmo IP


Datum: 2023-10-16

 

1. Mötet öppnas:
   Ordförande Mikael Holmberg öppnade mötet.

 

2. Fastställande av dagordning:
   Dagordningen godkändes.

 

3. Val av justerare:
   Kenneth Andersson och Mattias Ekring valdes som justerare.

 

4. Godkännande av föregående protokoll:
   Föregående protokoll godkändes.

 

5. Uppföljning av actions/to do från tidigare möten:
   - Beslut om beviljat bidrag för konstgräs har kommit. Ronny Leino har accepterat att vara projektledare. Diskussion om att kalla medlemmar till informationsmöte och eventuell insamling för projektet. Anläggningsföreningen ansvarar för att ta fram en budget. Fråga om möjlighet till avbetalning på konstgräset ska undersökas.
   - Fortsatt arbete på skyltar med ordningsregler.
   - Samrådsmötet bordläggs.
   - Beslut om att beställa ett extra sophämtarkärl.
   - Diskussion om att delta i Dalecarlia cup 27-30 juni för ungdomslag.

 

6. Ledaransvarig/Sportgruppen:
   - Arbete pågår för att stärka dam- och flicksidan inför 2024. Utmaningar med små spelargrupper diskuteras.
   - U16 utvärdering och planering för 2024. Beslut om organisationen för 2024 måste tas senast den 31/10.

 

7. Status arbetsgrupper:
   - Arbetsgrupper inkluderar kansli och cafeteria, material, sponsor, arrangemang, anläggning, värdegrund, och hemsida.

 

8. Ekonomi:
   - Ekonomisk balans är positiv jämfört med föregående år.
   - Diskussion om en faktura som bestrids.

 

9. Viktiga datum framöver:
   - Speldag den 22 oktober med behov av arbetskraft.
   - Julmarknad den 16 december.
   - Paddeldag den 11 november och styrelsekonferens den 18 november.

 

10. Övrigt:
    - Uppföljning av herrmatchen mot FC Första och inväntan på beslut från tävlingskommittén.

 

11. Nästa möte:
    - Styrelsekonferens den 18 november.

 

12. Mötet avslutas:
    Ordförande avslutade mötet.

 

Sammanfattningsvis, mötet behandlade flera ämnen, inklusive konstgräsprojektet, stärkande av dam- och flicksidan, ekonomi och kommande evenemang. Styrelsekonferensen den 18 november är nästa viktiga datum.

Sammanfattning styrelsemöte 2023-09-24
2023-10-17 09:18

Närvarande: Mikael Holmberg, Mattias Ekring, Kenneth Andersson, Thomas Hansen, Roger Nyberg, Håkan Kindberg och Caroline Alvarmo Hagner


Plats: Ösmo IP


Datum: 2023-09-24

 

1. Mötet öppnas:
   Ordförande Mikael Holmberg öppnade mötet.

 

2. Fastställande av dagordning:
   Dagordningen godkändes.

 

3. Val av justerare:
   Mattias Ekring och Thomas Hansen valdes som justerare.

 

4. Godkännande av föregående protokoll:
   Föregående protokoll godkändes.

 

5. Uppföljning av actions/to do från tidigare möten:
   - Ansökan om bidrag för konstgräs har skickats in.
   - Skyltar med ordningsregler planeras vara färdiga till våren 2024.
   - Samrådsmötet ska sammanfattas vid nästa möte.
   - Städning av lokalerna och sophämtning diskuterades för att förbättra servicen.
   - Ösmo framtid och Föreningscup 2024 kommer att behandlas separat.
   - Höstmarknad var välbesökt och genererade vinst som går till välgörenhet.

 

6. Ledaransvarig/Sportgruppen:
   - Ledarutbildningar och möten planeras för att stärka organisationen.
   - DJ/Dam-gruppen utvärderas med målet att skapa en stark ledarstab.
   - U16-gruppen utvärderas för att planera nästa säsong.
   - Problem med vissa lag som inte slutför seriespel diskuterades.
   - Utmaningar med ledare i vissa lag granskades.

 

7. Status arbetsgrupper:
   - Arbetsgrupper som inkluderar kansli, kafeteria, material, sponsor, arrangemang, värdegrund, och hemsida behandlades.

 

8. Ekonomi:
   - Föreningens ekonomi är stabil.
   - Överväganden om att ändra bokföringssystem diskuteras.

 

9. Viktiga datum framöver:
   - Speldag den 22 oktober och julmarknad den 25 november planeras.

 

10. Övrigt:
    - En policy för träningskläder diskuteras, med avsikt att klargöra föreningens mål och syfte.


    - Möjligheten att ordna fotbollsfritids och medlems- och tränaravgift på hösten diskuteras.

 

11. Nästa möte:
    Nästa styrelsemöte planeras till den 16 oktober kl 17-19.

 

12. Mötet avslutas:
    Ordförande avslutade mötet.

 

Sammanfattningsvis, mötet fokuserade på att följa upp tidigare åtgärder och diskutera olika ämnen relaterade till Ösmo fotbolls verksamhet, inklusive ekonomi, tränarfrågor, och kommande evenemang. Nästa möte är planerat till den 16 oktober.

Sammanfattning styrelsemöte 27/8-23
2023-09-08 09:40

Sammanfattning av Styrelsemöte - 27 augusti 2023

Närvarande: Mikael Holmberg, Mattias Ekring, Kenneth Andersson, Thomas Hansen, Birgitta Carlsson, Roger Nyberg, Håkan Kindberg och Caroline Alvarmo Hagner


Plats: Ösmo IP


Datum: 2023-08-27

 

1. Mötet öppnas:
   Ordförande Mikael Holmberg öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning:
   Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare:
   Roger Nyberg och Mattias Ekring valdes som justerare.

4. Godkännande av föregående protokoll:
   Föregående protokoll godkändes.

5. Uppföljning av actions/to do från tidigare möten:
   - Arrende: Ansökan om bidrag ska göras av Ösmo fotboll.
   - Konstgräs bakom klubbhuset: Finansiering och tidsplan diskuteras.
   - Ösmo marknad: Utvärdering av årets marknad och förbättringsåtgärder.

6. Ledaransvarig/Sportgruppen:
   Ledaransvarig diskuterade tränarfrågor och samarbete.
   Sportgruppen planerar målvaktsträning och fadderverksamhet.

7. Status arbetsgrupper:
   Kansli, cafeteria, material, sponsor, arrangemang, värdegrund, och hemsida granskades.

8. Ekonomi:
   Ekonomins stabilitet bekräftades med 800 000 på kontot.

9. Viktiga datum framöver:
   Höstmarknad, speldag och julmarknad diskuterades.

10. Övrigt:
    Diverse ärenden behandlades, inklusive skyltar, fotboll för alla, långsiktig plan, städning, och sophämtning.

11. Nästa möte:
    Nästa styrelsemöte planeras till söndag den 24/9 kl 19.

12. Mötet avslutas:
    Ordförande avslutade mötet.

 

Sammanfattningsvis, mötet avhandlade olika ämnen relaterade till Ösmo fotbolls verksamhet, inklusive ekonomi, tränarfrågor, och kommande evenemang. Nästa möte är planerat till den 24/9 kl 19.

Sammanfattning Styrelsemöte 2022-08-18
2022-08-26 10:12

Efter lite sommarledigt hölls i förra veckan första styrelsemötet för höstsäsongen.

Styrelsen konstaterade att trots sommarledigt har det varit många aktiviteter i föreningen och på Ösmo IP. Vårsäsongen avslutades traditionsenligt med fotbollsskolan Lira Blågult, där ca 100 barn i åldrarna 6-14 år deltog. Dagen efter fotbollsskolans slut samlades ca 150 spelare och ledare från klubben på Ösmo IP för att gemensamt åka till Östhammars kommun och delta i Roslagscupen. En tredagars cup, där alla deltagare från Ösmo fick sova i en och samma sporthall, vilket i sig var ett äventyr. Första helgen i juli anordnades cupen Old ´n Gold för våra icke längre aktiva spelare, vilket blev ett lyckat arrangemang som med största sannolikhet kommer att bli ett återkommande inslag i klubbens årshjul.

Dagarna innan skolan började anordnades i samarbete med Nynäshamns kommun för tredje året i rad en Tjej-camp på Ösmo IP, som i år lockade 80 tjejer i åldrarna 6-14 år.

 

Samtliga lag är nu igång med träningar och både senior- och ungdomsserierna har dragit igång. I och med detta är cafeterian åter öppen på både vardagar och helger. Helgerna bemannas av våra medlemmar och är fördelade på våra lag, precis som under våren. Nya checklistor för arbetsrutiner vid cafeteriahelgen kommer att finnas då det visade sig under våren att vissa rutiner fallit i glömska under covid-åren.

 

Det var tyvärr få ledare som deltog på vårens utbildningar i klubben. Inför höstens utbildningstillfällen kommer kallelser att skickas ut. Förutom utbildning ger dessa tillfällen även möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte, så missa inte detta.

 

Ekonomin är fortsatt stabil.. Det saknas dock fortfarande inbetalningar för medlemsavgifter för i år. Det är varje ledares ansvar att upplysa sina spelare/spelarens föräldrar om detta.

 

Pågående projekt under hösten är att fortsätta arbeta för att få till ytterligare en konstgräsplan. Ytan som finns är grusplanen som rymmer en 7 mot 7-plan, men den ingår inte i avtalet för Ösmo IP. Samtal pågår med både kommunen och företag som anlägger konstgräsplaner. Ytterligare projekt är att sätta upp L-stöd vid avställningsytan mot vägen och bygga en ny trappa ner till planen.

 

I oktober kommer det enligt tradition att arrangeras en speldag för samtliga ungdomslag som spelar 5 mot 5 och 7 mot 7, där varje lag själva bjuder in en motståndare. Mer information om detta på nästa ledarmöte.

 

I november planeras en årsfest för samtliga ledare, mer information om detta kommer.

 

Nästa ledarmöte är inplanerat till söndagen den 4/9 kl 19 på Ösmo IP. 

Några av punkterna på agendan förutom laget runt är: den nya medlemsappen och dess funktioner, speldagen i oktober och årsfesten.

 

//Styrelsen

Styrelsemöte 2022-04-07
2022-04-13 10:20

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Mathias och Roger valdes till justeringsmän och Anders Hagman till mötessekreterare.

 

En genomgång av arbetsgrupperna gjordes.

Sponsorgruppen fortsätter och tar in sponsorer. En genomgång av 1935-medlemmar skall göras och säkerställa att rutinen fungerar med fikakort m.m.

 

Materialgruppen låter meddela att matchstrumporna är i Leipzig! Men tröjorna är hos Länna sport färdiga för tryck. Genomgång av avtal med Länna sport.

 

Ledaransvarig har kommit i gång. Uppföljning mellan ledaransvarig och styrelse skall ske månatligen där Roger Nyberg är styrelsens gränssnitt gentemot Ledaransvarig.

 

Värdegrunder
Styrelsen ska informera alla lag om föreningens värdegrundsarbete. Samtliga medlemmar ska få vår nya broschyr. Vid nästa ledarmöte skall detta vara en punkt på agendan. Våra värdegrunden skall spegla allt vi gör i föreningen.

 

Evenemang
Håkan blir styrelsens gränssnitt gentemot evenemangsgruppen där bla. Jonny ingår. Fler personer sökes.

 

Kontraktsskrivning med arvoderade ledare skall gås igenom så alla kontrakt är aktuella och uppdaterade.

 

Möte med NIF och Sorunda för att skapa en gemensam allians vad det gäller att driva föreningsfrågor gentemot kommunen.

 

Sociala medier
En strategi om hur vi hanterar sociala medier skall tas fram. Föreningen skall tillhandahålla medieprofilen som lagen får disponera så länge dem är aktiva.

 

P12 får köpa ett eget bortaställ via Länna Sport. Kostnaden står laget själv för och det skall följa föreningens klädprofil. Ställen skall vara ”anonyma” dvs. inga namn får tryckas på dem. Och när P12 inte längre använder bortastället skall det återbördas till föreningen för användning i annat lag.

 

Ösmo Marknad
Parkering – 8 personer (4 vuxna plus ytterligare 4 personer).

Vi sköter avspärrning.

Behöver hjälp av 4 personer på fredag kväll och söndag em för arbetet med iordningsställande och avveckling.

Cafeterian sköter vi själva – evenemangsgruppen hjälper till med aktiviteter vid tältet. Evenemangsgruppen pratar med Linda om upplägg.

 

Styrelseledamot i Ösmo Marknad
Anders Hagman och Jens Sandgren väljs in i styrelsen för Ösmo Marknad.

 

Valberedningen
Styrelsen fortsätter söka efter tänkbara kandidater till valberedningen.

 

Årsmöte Ösmo Anläggningsförening

  • Omval på Mattias Ekring (Ledamot) 2 år
  • Fyllnadsval för Mikael Holmberg på 1 år - Ny: Tony Kullman
  • Omval på ordförande Roger Nyberg
  • Datum och tid - 20/4 kl 1930.

Övriga frågor som togs upp var bla:

  • Kan vi vara för många spelare i ett lag? Hur får vi plats på träningsytan? Föreningen har som princip att alla som vill ska beredas möjlighet att få spela fotboll. Givetvis kräver detta att vi har de resurser som krävs i form av ledare, ytor mm.

 

Nästa styrelsemöte: 19/5 kl 19:00

Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Ösmo GIF Fotboll, 07/10 00:01 
Ösmo GIF Fotboll, 30/09 15:39 
Ösmo GIF Fotboll, 05/07 13:56 
Ösmo GIF Fotboll, 27/06 10:37 
 
Stöd Ösmo GIF fotboll
Huvudsponsor
Silversponsor
1935Klubben
Samarbetspartners

Väder Ösmo

Följ Ösmo Fotboll