Ösmo Fotboll Årets Förening 2019!!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Medlemsavgifter

För medlemmar (Spelare) finns det två avgifter som ska betalas till föreningen, medlemsavgift och träningsavgift.

För säsongen 2019 ser avgifter ut som följer:


Medlemsavgiften

Syftar till att täcka en del av de kostnader klubben har för att driva sin verksamhet. Det gäller bland annat:

  • Spelarförsäkringar
  • Avgifter för medlemskap i förbund
  • Drift och underhåll av anläggningar 

Medlem Ösmo GIF Fotboll: 300 kr 


Träningsavgiften
Syftar till att täcka en del av de kostnader Ösmo Fotboll har för att driva träningar och matcher. Det gäller bl a:

  • Driftskostnader för planer samt planhyror
  • Serieavgifter
  • Ledarutbildning
  • Laglicenser för spelare över 15 år
  • Kostnader för materiel till laget

Spelare i lag F/P14 ( och äldre:            900 kr
Spelare F/P8 till F/P13:                        700 kr
Spelare i fotbollsskolan (F/P7 – yngre): 300 kr 

Maxavgift per familj
Familjer med flera aktiva spelare i föreningen har en maxavgift på träningsavgifterna vilket innebär att ingen betalar mer än 2100 kr.

Fakturering

Träningsavgifter inklusive medlemsavgiften för spelare faktureras i under Januari månad via melj. Fakturan skall vara betald i slutet av februari.


Ny medlem

Du börjar med att registrera dina uppgifter här på hemsidan.

Genom att fylla i formuläret här får vi in alla uppgifter vi behöver för medlemsregistret.
Du hittar formuläret i menyn där du klickar du på länken ”Bli medlem”.


Registrerade betalande medlemmar är också en förutsättning för att klubben skall vara bidragsberättigad för de aktiviteter vi bedriver.


Villkor

Försörjningspliktig vårdnadshavare är betalningsansvarig för sin/sina spelare.
Om inte betalning inkommit senast på förfallodagen skickas en påminnelse. 

Har betalningen fortfarande inte inkommit efter 20 dagar har spelaren inte rätt att delta i träning eller match.


Spelare som kommer under pågående säsong betalar full avgift om man börjar innan sommaruppehållet.


Börjar man efter sommaruppehållet betala man halv träningsavgift. 

Så är man F/P14 betalar man 300 kr medlemsavgift och 1/2 träningsavgiften 900 kr/2 = 450 kr, totalt 750 kr.


Provträning kan ske utan avgift under 3 gånger, därefter skall avgift betalas.


Spelare som slutar

Om en spelare väljer att sluta återbetalas inga avgifter, samma sak gäller om en spelare blir skadad.

 
Stöd Ösmo GIF fotboll
Huvudsponsor
Silversponsor
1935Klubben
Samarbetspartners

Väder Ösmo

Följ Ösmo Fotboll