SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Gul-Svarta tråden inom Ösmo Fotboll Ungdom

”Gul-Svarta-tråden” är ett stöd- och styrdokument framtaget av föreningens Sport grupp  uppdaterad av ledaransvarig med syfte att beskriva hur föreningens lag ska bedriva sin spelarutveckling genom stöd och riktlinjer för planering och genomförande för ledare och spelare.

 

”Gul-Svarta tråden” ska guida och stötta klubbens tränare och spelare i dess utbildning i enlighet med SVFF, STFF samt SISUs riktlinjer och normer.

Utbildningsmaterial är hämtat från SVFF tränarutbildningar och SISU idrottsutbildningar.

 

Målsättningen är att;

Utveckla den fotbollsmässiga kompetensen och kunskapen samt samhörigheten inom föreningen.

Att ge tränare och spelare en kvalitetssäkrad fotbollsgrund byggd på vedertagna utbildningar och erfarenheter baserade på SVFF och STFF samt SISU.

Skapa en positiv prestationsmiljö motivationsklimat samt att fostra morgondagens GIF-spelare.

”Gul-Svarta tråden” är ett levande dokument och skall kontinuerligt utvärderas såväl på föreningsnivå (SG), som på ledarnivå med syfte att innehållet uppdateras allt eftersom nya krav ställs på verksamheten. Förslag och kommentarer på förändring av innehållet i ”Gul-Svarta tråden” ska ställas till föreningens Ledaransvarig (LA). LA att uppdaterar sedan innehållet, och informerar samtliga berörda ledare om den nya versionen.

 

Dokumentet avser ALLA lag i Ösmo Fotboll Ungdom. Det ligger på varje ledares ansvar att förstå och arbeta efter dokumentets innehåll samt övriga dokument knutna till ”Gul-Svarta tråden”.
”Gul-Svarta tråden” får EJ uppdateras av enskilda ledare eller lag. 

 

Att hålla på med flera idrotter

Budskapet i spelarutbildningsplanen är att barns rörelseglädje och utveckling av de fysiska grundförutsättningarna bäst påverkar den långsiktiga fotbollsutvecklingen. Lek och fysisk aktivitet är grunden för barnets positiva  fysiska och mentala utveckling. Det innebär att utbildningsplanens innehåll förordar allsidighet och variation, vilket innebär att det i unga år är fördelaktigt att hålla på med olika idrotter och aktiviteter.

 

Cupdeltagande

5vs5  lokala cuper inom distriktet

7vs7 lokala cuper inom distrikt om inte klubben sanktionerar cupdeltagande på annan ort

9vs9 Regionalt och på annan ort sanktionerad av klubben

11vs11 Ungdom, regionalt och på annan ort sanktionerad av klubben

 

 

Version 1.3 (2024-02-01) tkr

Åldersklass 6-7 år (Knattefotboll, träningsmatcher)

Lek, glädje och rörelse med boll!

 

Utgångspunkten skall vara;

 • Kamratskap och glädje i gruppen
 • En boll/spelare.
 • I knattefotbollen strävar ledaren efter en mångsidig träning med fokus på bollkontakt med såväl händer som fötter.
 • Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen, allt ska vara kul. Det är viktigt att få barnen att tycka om fotboll.
 • Att få barnen att känna rörelseglädje.

Efter träningen skall varje spelare känna sig sedd, ha fått höra sitt namn i positiv bemärkelse samt känna lust att komma till nästa träning.

 

Knattefotbollen bedrivs en ggr/vecka om max 60 minuter.

 

Uppdelning flickor – pojkar

Inledningsvis tränar flickor och pojkar tillsammans. Finns underlag för både flick- och pojklag rekommenderas en tidig uppdelning. Under sista halvåret som knatte så bildar man eget lag.

 

Träning och spel ska karakteriseras av:

 • Många bollkontakter
 • Enkla övningar
 • Lek
 • Teknik- bollbehandling
 • Teknisk träning:
  - Driva bollen
  - Vända med bollen
  - Fint- dribbling
  - Passningar (Korta)
  - Mottagning/medtag
  - Skott (Få göra mål)
Åldersklass 8-9 år (Seriespel 5 vs 5)

Utgångspunkten är den samma som för knattefotbollen med tillägget individuell utveckling. Detta genomförs med nivåanpassade träningsmoment under parollen ”skynda långsamt” och får inte helt ersätta andra typer av indelning som t.ex. färg på tröjor, bästa kompis, 1:a bokstaven i efternamnet osv.

 

Trivsel och glädje är centrala inslag i all träning. De grundläggande fotbollsreglerna ska gås igenom samt praktiseras.

 

 • Smålagsspel och funktionell teknikträning ska dominera träningen.
 • Alla spelar lika mycket och på olika positioner i laget i såväl träning som match.
 • Betona vikten av laganda och kamratskap.
 • Träningen bedrivs två ggr/vecka om max 90 minuter.
 • Minst två träningar/säsong får laget besök av en målvaktstränare.

 

Matcher

Ej fasta lag under en och samma säsong. Målsättning ska vara att alla spelare i åldersgruppen ska spela med varandra i samma lag, någon gång under säsongen. Alla bör ges möjlighet att prova på olika positioner i laget.

Antalet spelare som deltar i enskild match är enligt SVFF/STFF riktlinjer.

 

Träning och match ska karakteriseras av:

 • Många bollkontakter
 • Enkla övningar – få moment
 • Teknik- bollbehandling

 

Teknisk träning:

 • Passning med båda fötterna - tillslag
 • Passningsspel
 • Driva bollen
 • Finter och dribbling
 • Bollmottagning/medtag med båda fötterna, lår och bröst
 • Nicka
 • Skott
 • Bollkänsla
 • Inkast
 • Anfallsspel:
  - Spelbar
 • Försvarsspel:
  - Försvarssida
  - Individuellt försvarspel

 

Åldersklass 10-12 år (Seriespel 7 vs 7)

”Lek, glädje i fotbollens former”

 

Spelförståelse blir ett centralt och övergripande mål.

 

Här ska spelarnas färdigheter och förmågor förbättras i enlighet med SVFF/STFF fyrfältare (Teknik, fysik, spelförståelse, psykologi)

Den funktionella Teknikträningen och det mentala har mycket stor prioritet. Alla ska ges möjlighet att prova på olika positioner i laget. Öva ofta på att vara en god lagkamrat i enlighet med Ösmo Gif värdegrund samt SVFF riktlinjer.

 

Nivåanpassade träningsmoment genomsyrar stationsövningarna under parollen ”lär av varandra” vilket i praktiken inte alltid betyder att gruppera spelarna efter precisa kunskaper, utan att spelare på ”lägre nivå” deltar i övningar tillsammans med spelare på ”högre nivå”

 

Träningen bedrivs två-tre ggr/vecka om max 90 minuter. Minst två träningar/säsong får laget besök av en målvaktstränare.

 

Träning och match ska karakteriseras av:

 • Spelförståelse
 • Funktionell teknik
 • Ökad fotbollskondition

 

Teknisk träning:

 • Funktionell teknik
 • Finter – dribblingar
 • 1 mot 1 – offensivt
 • Passningar – tillslag
 • Passningsspel
 • Medtagning och vändningar
 • Skott/Nick
 • Målvaktsteknik (allmän)

 

Träning anfallsspel:

 • Spelbar
 • Spelavstånd
 • Spelbredd
 • Speldjup
 • Målvaktens anfallsspel

Träning försvarsspel:

 • Försvarssida
 • Press
 • Understöd
 • Markering
 • Kollektivt

Matcher

Alla som tränar spelar match. Ledarens målsättning bör vara att anpassa laget efter kompetensnivå. Antalet spelare som deltar i enskild match ska följa SVFF/STFF riktlinjer.

Åldersklass 13-14 (Seriespel 9 vs 9)

Spelförståelse är ett centralt och övergripande mål!

Här betonas spelarens spelförståelse inom det kollektiva tillsammans med det individuella.

Intensiteten ökar på träningar och matcher. Detta medför att högre krav ställs på spelarnas inställning och intresse av att förbättra sig som fotbollsspelare.

Nu blir fotbollen som helhet ett begrepp med anfall, omställning och försvar.

Fotbollens skeden blir centrala.

 

9 vs 9 (13-14)

Spelarna ska här på ett bra sätt skolas in i 11-manna fotbollen. De ska här få utbildning på olika positioner och lagdelar i laget.

Spelarna ska här också lära sig de vanligaste fotbollstermerna. Betona laganda och kamratskap.

Träningen bedrivs två-tre ggr/vecka om max 90 minuter.

Kontinuerlig målvaktsträning

 

Träning och match ska karakteriseras av:

 • Spelförståelse i anfallsspel
 • Spelförståelse i försvarsspel
 • Förbättrad fotbollskondition
 • Förbättrad allmän rörlighet
 • Förbättrad allmän styrka

 

Träning anfallsspel:

 • Spelbar
 • Spelavstånd
 • Spelbredd
 • Speldjup
 • Omställningar
 • Mv:s anfallsspel

 

Träning försvarsspel:

 • Försvarssida
 • Press
 • Täckning
 • Överflyttning
 • Markering
 • Omställning
 • Målvaktens försvarsspel

Teknisk träning

 • Funktionell träning
 • 1 mot 1 - offensivt/defensivt
 • Finter och dribblingar
 • Nick offensivt och defensivt
 • Driva boll
 • Medtagningar/vändningar
 • Skott
 • Överlappning/överlämning
 • Inlägg
 • Målvaktsteknik (speciell)

 

Övrigt

 • Förbränningsträning i spel
 • Extra träningar
 • Balans och koordinationsträning
 • Kostens betydelse
 • Knäkontroll 1ggr/vecka

 

Matcher

Alla som tränar får spela match. Antalet spelare/match: Max 16 spelare, rekommendation 13-14

Från 13 års ålder ges möjlighet till tematräningar i regi av STFF.

Åldersklass 15-16 år (11 vs 11)

Spelarna har ofta flera års erfarenhet av fotboll och god förståelse för spelet. Samverkan sker över hela planen i spelets olika skeden och lagens spelsystem syns allt tydligare.

 

Spelaren har som utgångspunkt att skapa en bred förståelse över fotbollens träningslära i sin helhet.

 • Fysiologi
 • Anatomi
 • Spelarutbildning enligt stff modell vid två tillfällen per år.

Träningen bedrivs minst tre ggr/vecka om max 90 min

Kontinuerlig målvaktsträning

 

Träning och match skall karaktäriseras av:

 • Spelförståelse.
 • Matchlik träning
 • Matchanalys
 • Det kollektiva förhållningsssättet har företräde
 • Individuell teknisk träning utifrån position i laget.

 

Matcher

Alla som tränar får spela matcher.

Antalet spelare/match: Max 16 spelare

Åldersklass 17-19 år

Spelaren erbjuds möjligheter till att utveckla sin kompetens och kunskap inom samtliga områden för att förbereda sig för seniorspel.

Dessa områden är träningslära, kost och fysiologi.

Spelaren förväntas ta ett större ansvar för sin egen utveckling.

Träningen bedrivs tre-fyra ggr/vecka om max 90 min

Kontinuerlig målvaktsträning

 

Träning och match skall karaktäriseras av:

 • Spelförståelse.
 • Matchlik träning
 • Analys av match
 • Det kollektiva förhållningsssättet
 • Individuell teknisk träning utifrån position i laget.
 • Positionsanpassad träning
 • Kollektiva träningsformer

 

Matcher

Alla som tränar får spela matcher.

Antalet spelare/match: Max 16 spelare

 
Stöd Ösmo GIF fotboll
Huvudsponsor
Silversponsor
1935Klubben
Samarbetspartners

Väder Ösmo

Följ Ösmo Fotboll